5.11.2011

Mostní konstrukce

Realizujeme opravy veškerých mostních konstrukcí, zejména silničních a železničních propustků, kde provádíme sanace stávajích konstrukcí, tryskání pískem, vrty s následnou injektáží.

Zaměřujeme se i na stavbu nových mostních konstrukcí.